Bostadsskulderna fortsätter öka


Bostadskreditnämnden (BKN) skriver i sin rapport för maj (Bolån i Sverige – en begränsad marknad) att hushållens bostadslån under årets första tre månader ökade med en årstakt av 8 procent. Sverige fortsätter därmed att ha en av de snabbaste ökningarna av bostadsskulderna i världen. Sedan år 2000 har skuldökningen varit högst i Nederländerna och Sverige.

Bolåneskulderna förväntas vid året slut vara över 2 000 miljarder kronor och hushållens totala skulder 2700 miljarder.

Den svenska bolånemarknaden är också speciell på så vis att 80 till 90 procent av alla nya lån tas med rörlig ränta. De övriga 10 till 20 procenten har en bindningstid kortare än fem år. På den amerikanska bolånemarknaden är bindningstiderna mycket långa och i princip finns bara bundna lån. För närvarande väljer 95 procent av de amerikanska bolånetagarna att binda sina räntor på 30 år eller mer. Även Danmark har mycket långa bindningstider.

Så instängt kan Slussen bli

Planerna på ett nytt Slussen instängt av nya stora fastigheter möts av stark kritik. Kritiken riktar sig också mot det faktum att det i plansamrådet inte fanns med bilder och skisser som visar konsekvenserna för utsikten mot Mälaren, Gamla stan och Saltsjön. Mårten Frumerie, projektledare på exploateringskontoret, lovar i en intervju i DN att man … Continue reading

Stockholmarna blåsta på 50 miljarder

I en artikel på Stockholmsdebatt i Dagens Nyheter skriver managementkonsulten Mikael Flovén att ombildningarna av allmännyttiga hyresbostäder till bostadsrätter de senaste 20 åren har kostat medborgarna i Stockholms kommun 50 miljarder kronor. Särskilt intensiva har ombildningsprocesserna varit åren 2000 – 2002 och från 2006 till idag. KMF Ventures, som gjort undersökningen som artikeln baseras på, … Continue reading

Slussens framtid

Vare sig man är för eller emot rivning av gamla Slussen kan man vara bekymrad över det aktuella planförslaget för framtidens Slussen. Idag den 29 mars var sista dagen för att lämna synpunkter på förslaget under plansamrådet. För alltfler har det gått upp att den hårda exploateringen av Slussen med många nya stora hus kommer … Continue reading

En bostadsbubbla kostar

Rubriken skulle kunna vara formulerad av mig. Jag har tidigare skrivit om att de skenande bostadspriserna kommer att falla förr eller senare. Men rubriken är hämtad från den statliga Bostadskreditnämnden (BKN) som igår publicerade en rapport med just den titeln. Bostadskreditnämnden slår fast att det finnns en bubbla på den svenska bostadsmarknaden. Priserna är högre … Continue reading

Linjalen räddat

Det blir ingen omvandling av hyresrätter till bostadsrätter i kvarteret Linjalen på Åsögatan på Södermalm i Stockholm. På köpstämman var 43 procent för ombildning, medan 57 procent önskade att deras bostadsområde ska fortsätta vara allmännyttiga hyresrätter i Stockholmshem. Zinkenshem.se vill framföra varma gratulationer till alla boende i Linjalen och till Rädda Linjalen – inte minst … Continue reading

Tårar av glädje och sorg

Februari 1975. Jag och min kärlek får av bostadsförmedlingen en lägenhet i Stockholmshem. Ett eget hem med förstahandskontrakt. Då som nu bodde man ofta på andrahandskontrakt, ja till och med på rivningskontrakt. Hela stan skulle ju rivas. Så blev det inte och rivningskvartarna kostar miljoner idag. Månader gick och så var vi 3. Åren gick … Continue reading